EN

ITI Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L'Institut International du Théâtre

České středisko ITI

Cílem Českého střediska ITI je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v oblasti scénických umění a kulturní advokacie.

České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace:

České středisko ITI spravuje Institut umění – Divadelní ústav.

 

Historie Českého střediska ITI

Československé národní středisko bylo členem této mezinárodní organizace od jejího založení v roce 1948, po vzniku samostatné České republiky bylo české středisko registrováno na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 7. 10. 1993 pod registračním číslem 7402.

V roce 1990 stávající výbor československého střediska přijal návrh na vytvoření dvou relativně samostatných sekcí, české a slovenské, které by obě měly v československém výboru střediska paritní zastoupení.

Poté v březnu 1991 na Valné hromadě českého střediska, konané v sále Divadelního ústavu, byl zvolen nový výbor českého střediska ve složení: Eva Herrmannová (hudebně-dramatické divadlo), Vladimír Vašut (taneční divadlo), Milan Klíma (výchova mladých divadelníků), Helena Albertová (dramatická tvorba), Petr Osolsobě (publikace a komunikace), Jan Burian a Ivo Krobot (činohra) a Johana Kudláčková (nové divadlo). Do federálního výboru byli navrženi tito zástupci: E. Herrmannová, J. Kudláčková a J. Burian, na předsedkyni celého střediska stávající ředitelka Divadelního ústavu v Praze (a sídla sekretariátu československého centra) H. Albertová. Posléze byl ustaven federální výbor, který doplnil tři české zástupce o slovenské (komunikační výbor – Oleg Dlouhý, výchova dramatických umělců – doc. S. Šimková a hudební komitét – Juraj Beneš) a zvolil za předsedkyni československého centra H. Albertovou. Tento výbor pracoval v tomto složení až do roku 1993, tzn. až do konce federativní republiky.

Po rozdělení federace na samostatnou Českou republiku, začal plně fungovat stávající český výbor jako plnoprávný samostatný orgán nově vzniklého českého střediska a ten na tomto základě pracoval ve stejném složení (resp. za neúčasti M. Klímy a P. Osolsoběho) až do další Valné hromady v květnu 2001. Další informace o činnosti českého střediska ITI naleznete v této rubrice.