Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

České středisko ITI se dotázalo na využití Národního plánu obnovy pro pomoc kulturnímu sektoru

České středisko ITI jako zastřešující platforma pro česká scénická umění se obrátilo na místopředsedu vlády Karla Havlíčka s dotazem na zohlednění Usnesení Evropského parlamentu o kulturním oživení Evropy2020/2708 (RSP) a doporučení při využití nástrojů podpory oživení „Next Generation EU“.  

Evropský parlament vyzval dne 17. září 2020 Komisi a členské státy, aby pro kulturní a tvůrčí odvětví vyčlenily podle svých specifických potřeb alespoň 2 % na podporu oživení a odolnosti z plánu podpory „Next Generation EU“. Toto doporučení zdůvodňuje významem kulturních a tvůrčích odvětví pro HDP EU a více než dvojnásobným podílem osob samostatně výdělečně činných v oblasti kultury v roce 2019 v EU-27 oproti průměru v hospodářství jako celku. Kulturní a kreativní odvětví představují 7,8 milionu pracovních míst a 4 % HDP v rámci EU, což je podobný objem jako ve sféře informačních a komunikačních technologií a v oblasti ubytovacích a gastronomických služeb,  

Současně Evropský parlament vyzývá členské státy k zajištění toho, aby se zvláštní domácí sociální, fiskální a hospodářská pravidla, která se běžně uplatňují na subjekty působící v kulturních a kreativních odvětvích, dala rozšířit na období krize i po ní; žádá členské státy, aby do svých specifických plánů obnovy malých a středních podniků, které již provádějí, zahrnuly MSP působící v kulturních a kreativních odvětvích;  a vyzývá členské státy, aby zvážily nabídku finanční pomoci kulturním centrům a akcím při provádění nových opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Dotaz se týká toho, jak jsou tato doporučení zohledněna v Národním plánu obnovy, který Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě. V jaké výši a jak budou prostředky z tohoto fondu použity pro pomoc na obnovu kulturního sektoru postiženého omezeními v důsledku pandemie Covid 19.

Na závěr zástupci zastřešující platformy pro česká scénická umění sdružující profesní organizace nabídli konzultace či dotazy ohledně potřeb živého umění. 

K dopisu českého střediska ITI se následně připojily také tyto oborové asociace a organizace: 

  • Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
  • Česká asociace festivalů
  • Česká hudební rada
  • Česká obec hudební 
  • FESTAS – festivalová asociace
  • Svaz autorů a interpretů
  • Svaz českých knihkupců a nakladatelů​
  • Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
  • Unie zaměstnavatelských svazů / sekce kultura 
  • Spolek Skutek