Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Dopis Českého střediska ITI adresovaný vládním představitelům s žádostí o uvolnění prostředků z iniciativy EU „Coronavirus Response Investment Initiative“

Podpora kultury a umění v rámci iniciativy EU „Coronavirus Response Investment Initiative“

Vážený pane předsedo vlády ČR, 

Vážený pane 1. místopředsedo vlády ČR,

Vážený pane ministře kultury, 

kulturní sektor – a obzvláště pak scénická umění – byl první oblastí, která pocítila dopady mimořádných vládních opatření zavedených v souvislosti s epidemií nemoci SARS-CoV-19, zároveň však bude pravděpodobně i mezi posledními oblastmi, které se budou po uvolnění opatření moci vrátit k běžnému provozu. 

Současná krize má neblahý vliv na extrémně zranitelný ekosystém kulturního sektoru. Pro mnoho uměleckých organizací i jednotlivců krize nastala v části roku, kdy získávají největší část celoročních příjmů.

Členské státy EU budou mít možnost využít iniciativu EU „Coronavirus Response Investment Initiative“. 

Vzhledem k tomu, že kultura a umění jsou oblasti, které jsou současnou krizí zasaženy nejvíce, žádáme, aby na sektor umění a kultury byly kromě opatření plánovaných vládou ČR uvolněny v co nejkratším časovém horizontu rovněž prostředky právě z tohoto nástroje.

Kultura a umění zásadních způsobem podporují společenskou soudržnost a solidaritu, nesou s sebou obrovskou vnitřní hodnotu a přispívají do ekonomiky. Proto doufáme, že uděláte vše, co je možné, abyste ochránili tento klíčový sektor před naprostým zničením. 

Doporučujeme Vaší pozornosti mj. doporučení IETM (International network for contemporary performing arts), PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) nebo dalších oborových organizací, kde jsou uvedeny návrhy potřebných opatření. 

S úctou,

Eva Salzmannová v. r.

Prezidentka Českého střediska ITI, Divadelní fakulta Akademie múzických umění

Členové Rady českého střediska ITI: 

Eva Kejkrtová Měřičková  – Asociace profesionálních divadel ČR

Ivo Kristián Kubák – Asociace nezávislých divadel

Blanka Chládková – Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění 

Linda Svidró – Asociace tanečních umělců ČR

Marie Kinsky – Vize tance

Šárka Maršíková – Cirqueon

Radmila Hrdinová – Jednota hudebního divadla

Dagmar Bednáriková – ASSITEJ (české středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež)

Sylva Pracná – SIBMAS (české středisko Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí)

Karel Král – Sdružení českých divadelních kritiků / české středisko AICT (Asociace divadelních kritiků)

František Fabián – ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků)

Stanislav Doubrava – UNIMA (české středisko Mezinárodní unie loutkářů)

Marta Smolíková – individuální členka

Yvona Kreuzmannová – individuální členka

Adriana Světlíková – individuální členka

K dopisu se dále připojil Český kulturní network Nová síť.

_________________________________________________________________________

Bližší informace ke Coronavirus Response Investment Initiative naleznete na webových stránkách Evropské komise zde. České resumé je uvedeno na tomto odkaze. Evropská komise navrhuje větší flexibilitu v pravidlech pro strukturální fondy, aby mohly být použity na boj s epidemií koronaviru a ke zmírnění jejích ekonomických následků. Dopis EK adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR s uvedením indikativních částek nevyčerpaných dotací z uvedených fondů pro Českou republiku naleznete zde.