Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Konference o spolupráci v kultuře 2021

Cílem konference je zprostředkovávat setkání zástupců především nezávislých scénických umění a zřizovaných subjektů, jako jsou představitelé měst, krajů, státní správy a dalších zřizovaných institucí. Díky dvoudennímu setkání přibližujeme obě tyto kulturní sféry, odstraňujeme bariéry a usnadňujeme vzájemnou komunikaci. Konference je místem, kde artikulujeme to, co je podstatné. Akce je streamování a tlumočená simultánně do anglického jazyka. Konferenci pořádá český kulturní network Nová síť ve spolupráci s českým střediskem ITI a Institutem umění – Divadelním ústavem.

Konference Culture Get-Together 2021 zprostředkovala nezbytný dialog aktérů v kultuře a živém umění. Organizace Nová síť druhým rokem uspořádala kulturní konferenci, která je místem pro potřebný dialog zástupců nezřizované, zřizované kultury a státní kulturní správy. Po jednotlivých příspěvcích následovaly předmětné diskuze, reflektující současný stav v oblasti kultury a živého umění v České republice. Konference se uskutečnila v Centru současného umění DOX v Praze.

Závěrečná zpráva a další materiály z konference Culture Get-Together 2021 jsou dostupné zde.