Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky a několik praktických tipů pro žadatele v programu Covid Kultura – podpora pro OSVČ

Ode dneška do 24.11.2020, 18.00 hodin je spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí, který v posledním týdnu intenzivně připomínkovaly také profesní organizace z oblasti divadla, hudby a tance a dále kolektivní správci. 

Výzva je dostupná na této adrese.

Projděte si nejčastější otázky a odpovědi na webu Ministerstva kultury.

Přinášíme také několik praktických tipů pro žadatele: 

  • Formální hodnocení žádostí o podporu OSVČ: Posuzuje se, zda je žadatel oprávněná osoba a splňuje podmínky. Podmínkou je například IČO nebo DIČ. Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
  • Obsahové hodnocení žádostí o podporu OSVČ: Dokládá se zprávou o činnosti a životopisem. Podmínkou udělení podpory je kulturní služba veřejnosti. 
  • Uznatelné obory: Výzva se týká pouze oborů divadlo, hudba, tanec
  • Lze  požádat zároveň o jednorázovou podporu pro umělce a podporu pro subjekty podnikající v kultuře (marně vynaložené náklady na zrušené akce/na kontinuální činnost). Souběh s ostatními dotacemi, např. s kompenzačním balíčkem Ministerstva financí a v rámci záchranných balíčků není možný ().​
  • V případě potřeby dobrozdání od kolektivního správce stačí například výplatní listy OSA nebo složenka od Intergram za rok 2019.
  • Vedlejší a hlavní činnost se posuzuje dle údajů ČSSZ/FÚ.Žadatel tedy nesmí být v době realizace projektu, na který je mu příspěvek poskytován, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice včetně prezenčního doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice. (Student se bere jako ten, za koho stát hradí zdravotní pojištění, tj. max. do 26 let.)Žadatelnesmí pobírat starobní důchod či příspěvek na mateřskou/rodičovskou dovolenou.
  • Videonávod k založení e-identity naleznete zde.

Během příštího týdne bude uveřejněno technické video s návodem jak se přihlásit a pohybovat v systému a jak vyplnit žádost včetně FAQs.