Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Tisková zpráva ze schůzky Rady Českého střediska ITI s ministrem kultury

Ve čtvrtek 7. 2. 2019  se uskutečnila schůzka Rady Českého střediska mezinárodního divadelního institutu (ITI), s ministrem kultury Antonínem Staňkem, za účasti náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřiny Kalistové. Radu ITI zastoupila její prezidentka Táňa Fischerová, dále ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová, ředitel Jatka78 Štěpán Kubišta a ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková.

Ministr Staněk informoval o navýšení rozpočtu na živé umění na rok 2019 oproti schválenému státnímu rozpočtu, a to v případě grantů na všechny obory umění o 40 mil. oproti loňskému roku na částku 213 mil. Dále o navýšení rozpočtu Programu podpory profesionálních orchestrů a divadel o 60 mil. Kč, tzn. na 220 mil., a to zejména vzhledem k navyšování platů v kultuře. O 40 mil. Kč byl dorovnán rovněž Program státní podpory profesionálních festivalů, a to na 122 mil., které představují obdobnou úroveň loňskému roku. Bylo diskutováno dělení rozpočtu Kulturních aktivit na granty pro jednotlivé umělecké obory tak, aby zohledňovalo jejich potřeby i potenciál a nedocházelo k disproporcím v podpoře srovnatelných projektů či podfinancování jednotlivých oborů. Náměstkyně Kalistová s poradcem ministra prof. Ivo Medkem pro příští rok připravuje revizi užívané metodiky.

Ministr kultury stručně představil záměr transformace Státního fondu kultury na samostatný právní subjekt, pro který by měl být inspirací Státní fond pro kinematografii a/nebo Fond na podporu umenia na Slovensku. Diskutován byl nový požadavek Evropské komise na NNO na bankovní garance ve vztahu k čerpání evropských dotací. Ministr slíbil, že Státní fond kultury, který dle zákona záruky poskytovat může, ale nemá s tím praxi, připraví podmínky pro posuzování takových žádostí o převzetí garance státem.

Ministr Staněk odmítl informace o sloučení Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) jako fámu. Pro projekt Domu tance jsou v současnosti zvažovány možnosti využití části objektů zámeckého areálu Veleslavín nebo v pražské Invalidovně, investice do Klárova ústavu nejsou pravděpodobné dříve než po roce 2028, stejně jako nepřichází v úvahu zakládání nové příspěvkové organizace MK ČR. Zástupci ITI apelovali na otevřenou debatu o podobě projektu Domu tance, na které by se podílely významné taneční organizace, nikoli jednotlivci.

Řeč byla také o neuchopitelnosti či amorfnosti neziskovek z pohledu politiků a úřadů, to však lze řešit a nemůže to být důvodem k tak hlubokému podfinancování, k jakému u nich dochází. Neziskovky prošly vývojem k silné profesionalizaci a plní nenahraditelnou funkci pro celou společnost. V oblasti současného umění jsou významnými reprezentanty naší země v zahraničí, ve všech regionech podporují kulturní rozmanitost, jsou motorem progresivní umělecké tvorby a přes složité podmínky fungují neuvěřitelně efektivně a hospodárně. Doufáme, že u MK najdou porozumění a jejich podmínky k tvorbě a přežití se budou zlepšovat.

„Rozhovor s panem ministrem Staňkem byl upřímný a věříme, že dialog by mohl v budoucnosti přinést kultuře dobré plody,“ shrnula jednání Táňa Fischerová.