Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Vize tance představila novou oborovou strategii

Členská organizace Českého střediska ITI Vize tance představila 14.2.2023 Oborovou strategii nezávislého tanečního a pohybového umění. Dokument je výsledkem projektu Vize tance 2021-2022, který si kladl za cíl zmapovat současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění v České republice a umožnit zástupcům oboru definovat si strategii a vizi pro své budoucí směřování, minimálně do roku 2030.

Jaká jsou slabá místa a jaké jsou naopak naopak silné stránky oboru nezávislého tanečního a pohybového umění? Jakým čelí výzvám a jaké jsou příležitosti pro jeho úspěšný rozvoj? To jsou otázky, které si kladla strategická konzultantka Vize tance, Mgr. Blanka Marková, Ph.D. Svou práci opřela o výsledky práce členů Vize tance a správní rady, a dalších zástupců oboru, kteří se v průběhu dvou let podíleli na aktivitách a akcích Vize tance, ať už jako koordinátoři či účastníci pracovních skupin, seminářů, kulatých stolů a mezinárodních konferencí, nebo jako respondenti dotazníkového šetření Mapování oboru současného tance a podíleli se i na připomínkování a komentování finálního textu. Na základě podrobně zmapovaného stavu oboru nabízí tento strategický dokument krátkodobé i dlouhodobé cíle, ke kterým by obor mohl v následujících letech směřovat.

Strategie je ke stažení na tomto odkaze.