Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Zástupci českého střediska ITI se sejdou s ministrem kultury nad klíčovými tématy živého umění

Finanční podpora živého umění pro rok 2019, význam a budoucnost Státního fondu kultury, údajné sloučení Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) či  realizace záměru vybudování Domu tance – to jsou hlavní témata nadcházející schůzky ministra kultury Antonína Staňka se zástupci Rady českého střediska ITI (International Theatre Institute). Setkání by se mělo uskutečnit ve čtvrtek 7. února a zástupci ITI si od něj slibují vyjasnění témat, která znepokojují nejen Radu ITI ale i celou kulturní veřejnost. „O schůzku usilujeme už nějakou dobu, prosincový termín pan ministr zrušil, takže doufáme, že tentokrát k setkání dojde. Naše organizace zastupuje široký segment živého umění, a proto chceme slyšet odpovědi přímo od ministra na klíčové otázky, které se této významné oblasti rezortu kultury týkají,“  říká Táňa Fischerová, prezidentka Českého střediska ITI a bývalá poslankyně.

ITI (International Theatre Institute) je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. ITI byl založen v roce 1948 v Praze. České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (dále jen České středisko ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy. 

České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Teatrologická společnost, Vize tance, Asociace českých divadelních kritiků, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků a dále česká střediska Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládežMezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění.