Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

České středisko ITI

České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (dále jen České středisko ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy.

České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Divadelní fakulta AMU, Divadelní fakulta JAMU, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Vize tance, a dále česká střediska Asociace divadelních kritiků, Organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění. České středisko ITI spravuje Institut umění – Divadelní ústav.

Historie Českého střediska ITI

Československé národní středisko bylo členem této mezinárodní organizace od jejího založení v roce 1948. Československo bylo jednou ze zakládajících zemí této organizace, místem založení byla zvolena Praha.

Po vzniku samostatné České republiky bylo české středisko registrováno na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 7. 10. 1993 pod registračním číslem 7402. V roce 1990 stávající výbor československého střediska přijal návrh na vytvoření dvou relativně samostatných sekcí, české a slovenské, které by obě měly v československém výboru střediska paritní zastoupení. V březnu 1991 na Valné hromadě českého střediska byl zvolen nový výbor českého střediska ve složení: Eva Herrmannová (hudebně-dramatické divadlo), Vladimír Vašut (taneční divadlo), Milan Klíma (výchova mladých divadelníků), Helena Albertová (dramatická tvorba), Petr Osolsobě (publikace a komunikace), Jan Burian a Ivo Krobot (činohra) a Johana Kudláčková (nové divadlo). Do federálního výboru byli navrženi tito zástupci: E. Herrmannová, J. Kudláčková a J. Burian, na předsedkyni celého střediska stávající ředitelka Divadelního ústavu v Praze (a sídla sekretariátu československého centra) H. Albertová. Posléze byl ustaven federální výbor, který doplnil tři české zástupce o slovenské (komunikační výbor – Oleg Dlouhý, výchova dramatických umělců – doc. S. Šimková a hudební komitét – Juraj Beneš) a zvolil za předsedkyni československého centra H. Albertovou. Tento výbor pracoval v tomto složení až do roku 1993, tzn. až do konce federativní republiky.

Po rozdělení federace na samostatnou Českou republiku, začal plně fungovat stávající český výbor jako plnoprávný samostatný orgán nově vzniklého českého střediska a ten na tomto základě pracoval ve stejném složení až do další Valné hromady v květnu 2001. Od roku 2002 se na dlouhé období 17 let stala prezidentkou českého střediska ITI herečka, politička, aktivistka a spisovatelka Táňa Fischerová. V období 2019-2021 vykonávala funkci prezidentky herečka a pedagožka Eva Salzmannová. Pro pandemické období bylo k řešení nových výzev v oblasti kulturní advokacie ITI začátkem roku 2021 zvoleno prezidium v tomto složení: Yvona Kreuzmannová (prezidentka, Tanec Praha),  Marta Smolíková (členka prezidia, Otevřená společnost), Adriana Světlíková (členka prezidia, Nová síť), a Jakub Vedral (člen prezidia, Asociace nezávislých divadel).

Další informace o činnosti českého střediska ITI naleznete v této rubrice.