Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Co je ITI

ITI je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. ITI byl založen v roce 1948 v Praze.

České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Teatrologická společnost a Vize tance, Asociace českých divadelních kritiků, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a  techniků a dále česká střediska Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti mládež, Mezinárodní federace pro divadelní výzkum a  Mezinárodní společnosti knihoven a  muzeí divadelního umění.

Členství v ITI je organizováno formou národních středisek, v současné době fungují národní střediska v téměř 100 zemích světa.

Cíle ITI

Scénická umění jsou univerzálním projevem lidstva, spojujícím velké skupiny lidí v celém světě. Z tohoto důvodu byla založena nezávislá profesionální mezinárodní organizace nesoucí název Mezinárodní divadelní institut ITI, Světová organizace pro scénická umění. Účelem ITI je umožňovat mezinárodní výměnu poznatků a praktických zkušeností v oblasti tohoto umění (divadlo, drama, taneční divadlo a hudební divadlo ve všech jejich podobách) pro upevnění míru a přátelství mezi národy, pro prohloubení vzájemného porozumění, pro zvýšení tvůrčí spolupráce mezi všemi lidmi v oblasti scénických umění.

 • podporovat udržitelnou činnost a tvořivost v oblasti živě předváděných umění (divadlo, drama, taneční divadlo a hudební divadlo ve všech jejich podobách);
 • směřovat k upevnění existující spolupráce mezi různými obory divadelního umění a mezi organizacemi, a to jak národními, tak i mezinárodními;
 • zakládat mezinárodní pobočky a podporovat založení národních center ITI ve všech zemích;
 • shromažďovat dokumenty a šířit všechny druhy informací v oblasti živě předváděného umění;
 • aktivně spolupracovat se svými členy na rozvoji, koordinaci a organizaci festivalů scénických umění, konferencí, kongresů, přehlídek, setkání odborníků, výstav, soutěží a speciálních akcí jako „Divadlo národů“ atd. a to na národní, regionální, meziregionální a mezinárodní úrovni.
 • obhajovat svobodný rozvoj divadelního umění a přispívat k ochraně práv profesionálů v oblasti divadla.

ITI přispívá k naplňování cílů svých a UNESCO prostřednictvím rozličných aktivit, jako jsou např. kolokvia, konference, sympozia, workshopy, publikace a šíření informací týkajících se divadla.

Nejvýznamnější akce pořádané ITI

 • V roce 1962 ITI slavnostně vyhlásilo Světový den divadla, který je od té doby každoročně 27. března slaven na celém světě.
 • V roce 1982 Taneční komitét ITI vyhlásil poprvé 29. duben Mezinárodním tanečním dnem.
 • Festival Divadlo národů pořádaný od roku 1957 do roku 1986
 • Světový kongres ITI (periodicita každé 2-3 roky).

Publikace ITI

 • The World of Theatre – periodicita každé dva roky v angličtině, obsahuje analýzy uplynulých divadelních sezon v jednotlivých zemích, k dispozici v knihovně IDU
 • WECT – The World Encyclopedia of Contemporary Theatre (I. díl – Evropa, II. díl – Amerika, III. díl – Afrika, IV. díl – Asie/Pacifik, publikováno ve spolupráci ITI s dalšími mezinárodními nevládními organizacemi: AICT, FIRT, SIBMAS, s podporou participačního programu UNESCA v rámci Dekády kulturního rozvoje, v nakladatelství Routledge)

Mezinárodní komitéty, pracovní skupiny  a projekty ITI: