EN

ITI Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L'Institut International du Théâtre

Co je ITI

ITI je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. ITI byl založen v roce 1948 v Praze.

České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Teatrologická společnost a Vize tance, Asociace českých divadelních kritiků, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků a dále česká střediska Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládežMezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění.

Členství v ITI je organizováno formou národních středisek, v současné době fungují národní střediska v téměř 100 zemích světa.

Cíle ITI

Scénická umění jsou univerzálním projevem lidstva, spojujícím velké skupiny lidí v celém světě. Z tohoto důvodu byla založena nezávislá profesionální mezinárodní organizace nesoucí název Mezinárodní divadelní institut ITI, Světová organizace pro scénická umění. Účelem ITI je umožňovat mezinárodní výměnu poznatků a praktických zkušeností v oblasti tohoto umění (divadlo, drama, taneční divadlo a hudební divadlo ve všech jejich podobách) pro upevnění míru a přátelství mezi národy, pro prohloubení vzájemného porozumění, pro zvýšení tvůrčí spolupráce mezi všemi lidmi v oblasti scénických umění.

ITI přispívá k naplňování cílů svých a UNESCO prostřednictvím rozličných aktivit, jako jsou např. kolokvia, konference, sympozia, workshopy, publikace a šíření informací týkajících se divadla.

Nejvýznamnější akce pořádané ITI

Publikace ITI

Mezinárodní komitéty, pracovní skupiny  a projekty ITI: