Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

KULTURA VOLÍ

KULTURA VOLÍ 2018

Veřejné debaty k otázkám kulturní politiky se před regionálními volbami uskuteční v Praze, Brně a Olomouci

Už podruhé v předvolebním období zorganizovali zástupci odborné kulturní veřejnosti debaty s kandidujícími politiky. Akce Kultura volí 2018 se uskutečnila 20.9. v brněnské Kavárně Trojka, 24.9.  v olomouckém Divadle na cucky a 24.9. v pražském prostoru DUP39.

Česká společnost si stále více uvědomuje význam kultury a kreativity. Tvořivá odvětví se stala významnou součástí ekonomiky a mají dopad na zaměstnanost v zemi i konkrétní přínos pro růst HDP. Také z těchto důvodů se před volbami stává kultura podstatným tématem. Asociace nezávislých divadel ČR ve spolupráci s Českým střediskem ITI a Institutem umění – Divadelním ústavem, Divadlem na cucky v Olomouci a Brnem kulturním připravila sérii debat Kultura volí 2018, v rámci které se zabývá klíčovými otázkami kultury na úrovni měst a obcí před komunálními volbami. “V občanské společnosti je důležité vést debatu s politiky, ITI před volbami k tomu poskytne platformu, abychom se dozvěděli názory kandidujících na divadlo, umění i kulturu obecně”, říká k tomu expertka na kulturní politiku a členka Rady českého střediska ITI Marta Smolíková.

Snahou organizátorů série debat je otevření klíčových otázek souvisejících s kulturním sektorem v jednotlivých městech. “Rádi bychom od politiků získali jasná stanoviska v otázkách kulturních koncepcí měst, rozdělování dotací či poměru financování příspěvkových organizací a ostatních projektů závislých na grantech”, říká místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR pro regiony Jan Žůrek, který koordinuje přípravu debat v Brně a Olomoucí. Brněnskou debatu moderoval Petr Minařík, zakladatel nakladatelství Větrné mlýny, šéfredaktor kulturní revue RozRazil a dramaturg středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení, který se v poslední době věnuje také produkci dokumentárních filmů se vztahem k literatuře. V Olomouci se moderování ujala Barbora Čermáková, freelance překladatelka a manažerka, především v oblasti kultury (Tanec Praha, Nová scéna Národního divadla, Institut umění – Divadelní Ústav, Arts Marketing, Nová síť, SE.S.TA., Letní Letná).

Debatu s kandidáty do pražského zastupitelstva přivítalo Divadlo X10 ve svém působišti DUP39. “Praha má v sektoru kultury výlučné postavení, problematika se liší od problematiky regionální. Koncepce kulturní politiky v Praze je ale u řady politických subjektů nejasná. Zajímá nás především návaznost na to, co je funkční a systémová řešení do budoucna”, dodává Lenka Havlíková, 1. místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR. Vedení debaty se ujala Pavlína Kvapilová, televizní a rozhlasová moderátorka, bývalá ředitelka divize ČT Nová média, konzultantka, autorka projektu Elegantní Česko. Pražské debaty se zúčastnili Milan Balahura (ČSSD), současný radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL), Helena Briardová (KSČM), Jaroslava Janderová (ODS), Jaroslav Němec (Pirátská strana), Hana Třeštíková (Praha Sobě), Hynek Beran (SPD) a Zuzana Drhová (Strana zelených).

„Jako volič se chci dozvědět, co politici zamýšlejí. Stranické politické programy jsou kusé, proto je ideální diskuze se zástupci politických stran. Loni jsem se rozhodoval na základě předvolební Superdebaty Kultura volí 2017. Letos to asi bude podobné. Zajímá mě zejména vztah k neziskové sféře, a to včetně hrozby omezování její finanční podpory, což je podle mého soudu totéž jako omezování občanské společnosti. Trápí mě ale také otázka, zda mají politici právo posuzovat mravopočestnost uměleckého díla. A budu rád, když se najde čas i na otázku, zda si podporu víc zaslouží národní kultura nebo ta nadnárodní, neřku-li multikulturní,“ říká šéfredaktor časopisu Svět a divadlo a člen Rady českého střediska ITI, který byl členem přípravného týmu.

Záznam z diskuse v Praze je dostupný na tomto odkaze

Záznam z diskuse v Brně je dostupný na tomto odkaze.
Fotogalerii k akci najdete zde.

Záznam z diskuse v Olomouci je dostupný na tomto odkaze.

 

Fotogalerie z debaty Kultura volí 2018, Praha 

Akce navazuje na aktivitu Kultura volí 2017, která se uskutečnila před parlamentními volbami. Kulturní organizace budou v iniciativě pokračovat i v budoucnu.

 

Kontakty:

Martina Pecková Černá, tajemnice českého střediska ITI, martina.peckova-cerna@idu.cz, 775 858 794, www.iti.idu.cz

Šárka Pavelková, výkonná manažerka AND ČR, info@andcr.cz, 774 591 759, www.andcr.cz

Jan Žůrek, Divadlo na cucky, Olomouc, ředitel DW7, o.p.s., zurek@divadlonacucky.cz, 728 180 478, www.divadlonacucky.cz

Pavlína Lolloková, Brno kulturní, pavlina.lollokova@seznam.cz, 608 084 482, www.brnokulturni.cz


 

 

_____________________________________________________________________

SUPERDEBATA KE KULTUŘE 2017

Dne 2. 10. uspořádalo České středisko ITI (International Theatre Institute) SUPERDEBATU KE KULTUŘE 2017, která se zaměřila na kulturní politiku a dlouhodobé vize podpory umění v ČR vycházející z volebních programů politických stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny ČR v říjnových volbách 2017. Moderovaná diskuse se soustředila nejen na programová prohlášení, ale i na plnění jednotlivých programových bodů a strategických dokumentů. Pozvání do debaty přijali následující zástupci politických stran:

Milena Bartlová, Strana zelených
Daniel Herman, KDU-ČSL
Eliška Kaplický Fuchsová, ANO
Lukáš Kaucký, ČSSD
Jan Lacina, STAN
Jaroslav Novák, SPD
Václav Novotný, TOP09
Marek Pokorný, ODS
Olga Richterová, Pirátská strana
Zdeněk Štefek, KSČM

Záznam debaty naleznete na tomto odkaze.

Seznam okruhů diskuse:
MANDATORNÍ VÝDAJE x PODPORA ŽIVÉHO UMĚNÍ: Má Ministerstvo kultury vynakládat nejvíc prostředků na mandatorní výdaje, nebo by měla být hlavní podpora nestátních aktivit, respektive tzv. živého umění?
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Jste pro zachování příspěvkových organizací v oblasti divadla, nebo pro jejich transformaci? / Měl by být stát zřizovatelem příspěvkových organizací, nebo veřejných kulturních institucí?
NÁRODNÍ INSTITUCE: Má, nebo nemá být MKČR zřizovatelem svých vlastních národních institucí? / Má být v oblasti divadla jedinou národní institucí Národní divadlo, nebo jich má být víc? / Má pro takové instituce existovat zvláštní zákon, a jaký: Zákon o veřejných kulturních institucí, Zákon o národních kulturních institucích…?
PODÍL Z VÝNOSŮ Z HAZARDU: Myslíte si, že Státní fond kultury nebo Státní fond na podporu kinematografie v ČR by měl mít možnost získávat podíl z výnosů hazardu, podobně jako je tomu v oblasti kulturních fondů v řadě evropských zemí? U nás zákon od ledna 2016 umožňuje poukázat podíl z výnosů z loterií pouze Českému olympijskému výboru.
VZDĚLÁVÁNÍ: V poslední době se mluví o potřebě posílit technické studijní obory, hlasy o potřebě kulturního vzdělávání tolik neslyšíme. Domníváte se, že umění a kultura má být součástí základního, odborného a středního vzdělávání?  A proč?
PROFESE S KRÁTKOU KARIÉROU: Jaký máte názor na profese s krátkou kariérou, (např. tanečníci, balet), u kterých je fyzicky vyloučeno pracovat do 65 let. Myslíte si, že stát by měl vyplácet předčasné důchody či přispívat na rekvalifikaci jakými dočasným důchodem/podporou, nebo nějak jinak?
KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY: Jak vaše strana vidí budoucnost kulturních a kreativních průmyslů, vidí v tomto sektoru potenciál inovací, vysoké přidané hodnoty, zaměstnanosti…? Plánuje nějak konkrétně tento sektor zapojit do rozvoje České republiky?

Diskuse se zúčastnilo celkem 110 náštěvníků a během dne konání ji shlédlo dalších 150 diváků online.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo a v návaznosti na podzimní kampaň Kultura volí 2017 Platformy uměleckých profesních organizací (Asociace nezávislých divadel, Vize tance, Taneční sdružení ČR, Herecká asociace). V rámci této své předvolební iniciativy uspořádala Platforma anketu na téma „kultura“, které zodpovědělo třináct stran kandidujících v nadcházejících volbách. Výsledky ankety naleznete zde. Aktuální dění v rámci kampaně KULTURA VOLÍ 2017 můžete dále sledovat na facebookové události zde.

 

 

SUPERDEBATA O KULTUŘE 2017