Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Seminář ad Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ)

V důsledku plánovaného nabytí účinnosti tzv. nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., dále jen “NOZ”) k 1. 1. 2014 dojde k tomuto datu automaticky k tomu, že na stávající občanská sdružení (tj. subjekty registrované dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jenž bude v důsledku nabytí účinnosti NOZ zrušen) bude nově pohlíženo jako na spolky dle ustanovení §214 a násl. NOZ a vztáhne se na taková občanská sdružení nová právní úprava spolků (§3045 odst. 1 ve spojení s §3041 odst. 1 NOZ). K této objektivní nevyhnutelné právní skutečnosti dojde automaticky na základě zákona (NOZ) již k 1. 1. 2014, aniž by občanská sdružení, která budou stále ještě existovat v rámci této právní formy k 31. 12. 2013, mohla tuto skutečnost nějak ovlivnit (vyloučit). 

NOZ dále stanoví, že pro povinnou změnu v označování (tj. z “občanských sdružení” na “spolek” nebo “zapsaný spolek”) platí lhůta 2 let od 1.1.2014 (§3042 NOZ) a pro uskutečnění povinných změn v zakládajících a vnitřních právních dokumentech (stanovách apod.) občanských sdružení, resp. spolků platí lhůta 3 let od 1.1.2014 (§3041 odst. 2 NOZ).

Občanská sdružení mají nicméně stále do konce kalendářního roku 2013 možnost transformovat svou právní formu na obecně prospěšnou společnost a to na základě tzv. transformačního zákona č. 68/2013 Sb.

Institut umění – Divadelní ústav zvažuje uspořádání semináře pro subjekty z oblasti kulturní sféry zaměřeného na transformaci právní formy občanských sdružení a další otázky spojené s NOZ. Seminář je plánován na 1. čtvrteltí roku 2014 a termín jeho konání bude upřesněn v závislosti na přijetí příslušných předpisů a norem. Registrační poplatek za seminář bude činit 300,- Kč. Prosíme o vyplnění níže uvedeného registračního formuláře, v němž můžete nejen deklarovat svůj předběžný zájem o účast, ale také konkrétní otázky, které budou v semináři zodpovězeny. 

 Registrační formulář zde: http://www.idu.cz/cs/novy-obcansky-zakonik-noz-informace-o-transformaci