EN

ITI Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L'Institut International du Théâtre

Co je ITI

ITI je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. ITI byl založen v roce 1948 v Praze a zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, Česká střediska Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládežMezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění, Sdružení českých divadelních kritiků, Herecká asociace, Institut umění – Divadelní ústav, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Teatrologická společnost a Vize tance. Členství v ITI je organizováno formou národních středisek, v současné době fungují národní střediska v téměř 100 zemích světa.

ITI / IIT (Mezinárodní divadelní ústav / International Theatre Institute / Institut International du Théâtre)

 

ITI bylo založeno v roce 1948 v Praze. Členství v ITI je formou národních středisek, případně přidružených center, v současné době fungují národní střediska přibližně v 99 zemích. ITI trvá na formálním přidruženém vztahu k UNESCO a je též jeho základním partnerem z mezinárodních nevládních divadelních organizací na poli performing arts.

ITI je mezinárodní nevládní divadelní organizace, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměny v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností v divadelním umění, a to organizováním a podporou divadelních festivalů, iniciací odborných seminářů a sympozií. Svou činnost ITI rozvíjí prostřednictvím 8 specializovaných komitétů, resp. projektových skupin.

Cíle:

Generální sekretariát ITI sídlí v budově UNESCO v Paříži, generálním sekretářem je Tobias BIANCONE. Světovým prezidentem ITI je v současné době bangladéšský divadelník a profesor Ramendu MAJUMDAR.

Řídícím orgánem ITI je Kongres členů, shromážděných na plenárním zasedání. V období mezi Kongresy je činnost ITI řízena výkonným výborem a generálním sekretariátem. Kongres je složen z oficiálních zástupců jednotlivých národních středisek.

Kongres stanoví základní směrnice činnosti ITI, schvaluje výdaje za uplynulé 2 roky a rozpočet na další 2 roky. Kongres volí členy výkonného výboru. Všechna rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných, každé středisko disponuje pouze jedním hlasem, žádné středisko nemůže hlasovat v zastoupení.

ITI přispívá k naplňování cílů svých a UNESCO prostřednictvím rozličných aktivit, zahrnujících např. kolokvia, konference, sympozia, workshopy, výcvikové kurzy, stejně jako publikace a šíření mezinárodních informací, týkajících se divadla. Nejvýznamnější periodické akce z těchto aktivit jsou:

V roce 1962 ITI slavnostně vyhlásilo Světový den divadla, který je od té doby každoročně 27. března slaven na celém světě.

V roce 1982 Taneční komitét ITI vyhlásil poprvé 29. duben Mezinárodním tanečním dnem.

Festival Divadlo národů – od roku 1957 do roku 1986, od té doby ITI pouze výjimečně propůjčuje vybraným akcím toto logo

Albert Botbol – Univerzita Divadla národů – v Tunisu a Venezuele jako stálé základny pro workshopy pro mladé divadelní profesionály, především z rozvojových zemí

V roce 1998 byla v Bukurešti vytvořena UNESCO-ITI Chair „Theatre and Culture of Civilisations“ – báze pro pravidelné workshopy, semináře, stáže a festivaly mladých umělců.

ITI ve spolupráci s japonským národním střediskem udílí každoročně Cenu Uchimura v uznání práce či aktivity, vztahující se k japonskému divadlu.

ITI Světový kongres se koná každé dva roky.

Základní publikace světového ITI:

ITI má v současné době 11 mezinárodních komitétů nebo projektových skupin či mezinárodních fór, každý se svým vlastním programem