Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Stát a kultura 2010

Díky členství v Radě uměleckých obcí se české středisko ITI podílelo i na jejích aktivitách. Členové Rady se aktivně účastnili odborných diskusí a konferencí, týkajících se zejména financování kultury. 19. 5. 2010 uspořádalo české středisko ITI v Malém sále Institutu umění Divadelního ústavu kulatý stůl s názvem Stát a kultura, který se věnoval problematice financování kultury ze strany státu s důrazem na témata: 1 % na kulturu, granty a prioritní akce. Pozváni byli zástupci politických stran, odborná veřejnost a novináři.