Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Ministr kultury Martin Baxa se setkal se zástupci českého střediska ITI

Ministr kultury Martin Baxa a další zástupci Ministerstva kultury se v úterý 3.5.2022 sešli se zástupci Českého střediska ITI – zastřešující platformy českých scénických umění. Setkání se za ITI účastnila jeho prezidentka Yvona Kreuzmannová, členové prezidia Jakub Vedral (Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.) a Adriana Světlíková (ředitelka NOVÁ SÍŤ) a také Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel. Cílem společného jednání bylo nastavení další vzájemné komunikace a spolupráce. Hlavními body diskuse byla mezirezortní spolupráce s Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí, české předsednictví Rady EU v kultuře, program Kreativní Evropa a Národní plán obnovy. Kromě těchto témat se na setkání hovořilo také o problematice statusu umělce, mezinárodní spolupráci a zapojení nezřizovaných organizací do pomoci Ukrajině. České středisko ITI nabídlo rezortu kultury pomoc s komunikací směrem k neziskovému sektoru. Během jednání účastníci diskutovali i o segmentech kultury, které mají být podporovány rezortem kultury v dotační politice a o nastavení programu státní podpory profesionálních festivalů, o vstupních parametrech a procesu vyhodnocení.Obě strany se shodly, že doba je složitá, že živá kultura je důležitá a že se budeme pravidelně scházet, abychom hledali vhodnou cestu, kterou se vydat.