Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Otevřený dopis pro předsedu vlády ČR

Vážený pan

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády České republiky

Na vědomí:

Mgr. Martin Baxa, ministr kultury

Ing. Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, ministr zdravotnictví

Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí

Praha, dne 25. ledna 2022

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako zástupci široké kulturní veřejnosti s prosbou o pomoc. Celý kulturní sektor se opět nachází v nelehké situaci. Od počátku pandemie patří kultura k nejzasaženějším odvětvím vůbec, aktuálně jsme jediní, kdo nemůže pořádně vykonávat svou práci, navíc dlouhodobě čelíme nešťastným výrokům o nebezpečnosti hromadných a kulturních akcí, a to zejména ze strany ministerstva zdravotnictví, které je středobodem zájmu všech občanů.

Striktně dodržujeme veškerá pravidla, protože je v našem zájmu, aby kultura byla bezpečná. To nás ale v poslední době často vede k nutnosti uzavírat provozy z důvodu karantén u mnohdy plně vakcinovaných umělců. Zde jsme konfrontováni s názorem, že se dá zaměstnanec/spolupracovník divadla snadno nahradit. To je ale v našem případě zcela nereálné. Hlavní role, sólisté, technický personál… Ti všichni jsou sehraným mechanismem, ve kterém ztráta jednoho článku logicky paralyzuje celý soubor a je nutné zrušit produkci kompletně.

Rádi bychom uvedli na pravou míru představu, že za současných podmínek může kultura standardně fungovat, to bohužel opravdu nemůže. I přesto, že divadla oficiálně zavřená nejsou a nejsou-li paralyzována karanténami, tak hrát mohou, vládní opatření kladou divákovi do cesty řadu překážek, a to již dlouhou dobu. V kombinaci s mediální prezentací a výroky politiků o nebezpečnosti akcí a shromažďování tak klesá návštěvnost na historická minima.

Tak jako vše, i kulturu je třeba připravovat a plánovat, navíc ještě budovat důvěru a dobrý vztah s divákem.Tyto byly v posledních dvou letech vnější situací narušeny a my se snažíme je obnovit, dát našim divákům jistotu, že se program, na který si koupí vstupenku, uskuteční. V současné chvíli je to ale extrémně náročné a věříme, že Vy a Vaši kolegové ve vládě to víte a chápete.

K této nezáviděníhodné situaci se nyní ještě přidalaenergetická krize, kdy nárůsty cen energií v našich provozech mohou být likvidační. Společně se vzrůstajícími vstupními náklady a rostoucí inflací je to pro dlouhodobě podfinancovaný sektor smrtící koktejl. Vkombinaci s absencí plánu pro  kulturu nás toto všechno opět uvádí v totální nejistotu a mnohdy se ocitáme na hranici zoufalství.

Rádi bychom připomněli, že kultura je dlouhodobě podfinancovaná, nikdy nebylo dosaženo ani 1% ze státního rozpočtu na kulturu. Přitom přínos kultury pro HDP je vyšší než výdaje na ni. Stále dokola opakujeme, že kultura i kreativita jsou podstatnou součástí ekonomiky a jejich role nadále roste.  V Německu již kulturní a kreativní sektor (KKS) předstihl chemický průmysl, energetický sektor nebo i oblast finančních služeb. I v České republice KKS zásadně přispívá k tvorbě HDP a zaměstnanosti. Kultura je totiž schopna vytvářet přímé výnosy pro místní hospodářství díky výdajům na kulturní zboží a služby a nepřímé výnosy díky příjmům ostatních podniků a subjektů, jako restaurací a ubytovacích a dopravních služeb. Kultura také zvyšuje zaměstnanost a často nahrazuje pracovní místa zaniklá po tradičních průmyslech. Dotace do kultury je třeba vnímat jako investice do duševního zdraví a rozvoje národa.O to více v tuto chvíli, kdy se nacházíme v bodě zlomu a rozhoduje se o tom, zda má česká kultura budoucnost.

Obracíme se proto přímo na Vás, pane premiére, protože Vy můžete zprostředkovat dialog mezi členy vlády, který je v současné situaci naprosto nezbytný. Řešení pak není složité, jen vyžaduje spolupráci několika ministerstev.

Od ministerstva zdravotnictví potřebujeme jasný plán, kdy a za jakých podmínek můžeme opět začít pracovat. To je naprosto nezbytné. Od ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva kultury potřebujeme podporu, která nám pomůže tuto dobu překonat.A od ministerstva financí potřebujeme, aby na to uvolnilo adekvátní prostředky. 

Složité situaci, do které se dostala naše země, čelíme společně s Vámi, pane premiére, chápeme problémy rozpočtu a chápeme, že musíte dělat nelehká rozhodnutí. Ale jsme přesvědčeni,že právě kultura je nástroj k rychlému zlepšení celospolečenské kondice, protože kultura je schopna napravovat mezilidské vztahy, pomáhat při budování soudržných komunit, rozproudit celospolečenský dialog o jiných tématech než pandemických.

S čím nám můžete aktuálně pomoci, abychom mohli opět začít cíleně plánovat:

1. naznačit termín a podmínky, kdy budeme moci opět plně fungovat


2. najít programy, které pomohou kultuře (tzv. komerční i nekomerční) do tohoto termínu „přežít“

3. začít již v rozpočtu pro rok 2022 naplňovat plán 1% na kulturu, což nám pomůže čelit zvyšujícím se cenám energií a dalších vstupů

Jinak nám reálně hrozí, že budeme žít v zemi, která ztrácí to nejcennější, svou kulturu.

Děkujeme za pochopení a pomoc! Jsme Vám plně k dispozici pro jakýkoli dialog.

Členové a členky Rady Českého střediska ITI a Rady Asociace nezávislých divadel ČR

International Theatre Institute (ITI) je mezinárodní nevládní divadelní organizace registrovaná v UNESCO, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměnu v oblasti teoretických znalostí i praktických zkušeností v divadelním umění a kulturní advokacie. České středisko ITI působí jako platforma českých scénických umění. 

Rada Asociace nezávislých divadel ČR:

Lenka Havlíková – předsedkyně 

Štěpán Kubišta – 1. místopředseda 

Jan Kvasnička – 2. místopředseda 

Jakub Vedral – člen Rady 

Tereza Sochová – členka Rady 

Rada Českého střediska ITI:  

Yvona Kreuzmannová – prezidentka

Marta Smolíková – členka prezidia 

Adriana Světlíková – členka prezidia 

Jakub Vedral – Asociace nezávislých divadel ČR, člen prezidia 

Eva Kejkrtová Měřičková – Asociace profesionálních divadel ČR  

Linda Svidró – Asociace tanečních umělců ČR

Eliška Jevičová – Cirqueon 

Viktorie Schmoranzová – Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků

Jan Bažant – Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

Blanka Chládková – Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění

Ondřej Kepka – Herecká asociace

Radmila Hrdinová – Jednota hudebního divadla

Dagmar Bednáriková – Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

Sylva Pracná – Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí 

Stanislav Doubrava – Mezinárodní unie loutkářů

Dagmar Kantorková – Platforma ART GATE– podpora technických a produkčních profesí v živé kultuře

Marie Kinsky – Vize tance