Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Tradiční březnové svátky divadla v nečekaně nových podobách a souvislostech

Na nadcházející dny již tradičně připadají oslavy divadla. Světový den divadla se od roku 1962 slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto divadelním svátkům. 

Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA) po celém světě obvykle koordinují v těchto dnech také řadu dalších aktivit, jež v letošním roce výrazně omezuje pandemie SARS-CoV-2. Úlohou mezinárodních organizací byla od jejich založení nejen oborová mezinárodní spolupráce, ale také prosazování základních práv člověka tak, jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a snaha o mírnění konfliktů na mezinárodní úrovni. V souvislosti s dočasnými omezeními některých základních lidských práv a svobod, k nimž byla řada zemí v posledních týdnech nucena přistoupit, i s očekávanými ekonomickými dopady způsobenými pandemií je třeba opět hájit obor divadla a jeho společenskou i politickou roli. V řadě zemí se program divadel radikálně proměnil a divadlo je součástí nebývalé vlny solidarity a občanských aktivit, které se spontánně staví proti šířící se nákaze. I z tohoto důvodu jsou letos poselství těsně před uveřejněním doplňována reakcemi na aktuální situaci. Například ASSITEJ se v předvečer Světového dne divadla pro děti a mládež připojila k iniciativě asociace European Theatre Convention, která vydala prohlášení evropských divadel adresované Evropské unii a členským státům. Ve výzvě upozorňuje na dopady opatření přijatých proti šíření epidemie, jež ohrožují jak divadelní organizace, tak jednotlivé umělce, a požaduje zavedení takových finančních nástrojů, které zaručí zachování celého sektoru jako klíčové evropské kulturní a umělecké formy podporující společenské a demokratické vazby mezi lidmi. 

Autorem poselství ke Světovému dni divadla je v letošním roce Šáhid Nadím, pakistánský dramatik a producent, kterého za jeho protesty proti vojenským vládám přijala za jednoho z vězňů svědomí organizace Amnesty International. Autorem poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež je kromě prezidentky ASSITEJ Yvette Hardie japonský herec, režisér a dramatik Joši Oida. Poselství ke Světovému dni loutkářství letos vznikalo pod heslem „Hlasy Ameriky pro mír“ a jsou pod ním podepsáni čtyři američtí umělci: argentinský režisér, herec a scénograf Osvaldo Gabrieli, nikaragujská loutkářka a pedagožka Zoa Meza, portorický režisér a producent Manuel Antonio Morán a kubánský režisér a herec Rubén Darío Salazar

Poselství ke Světovému dni divadla 27. března 2020

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2020

Poselství ke Světovému dni loutkářství 21. března 2020