Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

České středisko ITI a Česká hudební platforma vznesly dotazy k upřesnění detailů uvolňování mimořádných opatření a na změny v programu “Pětadvacítka”

České středisko ITI a Česká hudební platforma* jako zastřešující organizace pro obory scénická umění a hudba odeslaly dopisy, v nichž požádaly o upřesnění detailů v harmonogramu uvolňování mimořádných vládních opatření v souvislosti se SARS-CoV-2 a ohledně změny v omezení kompenzačního bonusu poskytovaného v rámci „Programu 25″.

V dopise adresovaném ministryni financí Aleně Schillerové se české středisko ITI a Česká hudební platforma odvolávají na změnu, díky níž po dokoneční legislativního procesu budou o kompenzační bonus moci žádat také všichni pedagogičtí pracovníci bez ohledu na velikost úvazku, pokud ze svého příjmu v rámci samostatné výdělečné činnosti hradí sociální pojištění, a to i zpětně pro první fázi poskytování kompenzačního bonusu. Tato změna napomůže řadě pracovníků v kultuře, jimž plyne přivýdělek právě z pedagogické činnosti. Zároveň však české středisko ITI a Česká hudební platforma upozorňují na skutečnost, že stále zůstávají další osoby působící nejen v oblasti kultury, které kombinují částečné úvazky se samostatnou výdělečnou činností a které jsou nespravedlivě vyjmuty z „Programu 25“. I těmto skupinám byla měla být poskytnuta pomoc ke zmírnění dopadů mimořádných opatření zavedených v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 na jejich činnost. V případě oblasti živých umění se jedná například o členy orchestrů, kteří vystupují i sólově, nebo herce, kteří mají částečný úvazek v divadle a zároveň například natáčejí filmy. Některé aktuální údaje o skladbě úvazků v oblasti kultury bude možné získat z Dotazníkového šetření „Dopady koronaviru na kulturní sektor“, které v současnosti na zadání Ministerstva kultury ČR realizuje Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Katedrou produkce DAMU a Katedrou Arts Managementu VŠE v Praze.

České středisko ITI a Česká hudbení platforma také s potěšením zaznamenaly vládou představený harmonogram uvolňování mimořádných opatření proti šíření SARS-CoV-2 uveřejněný dne 19.4.2020 a aktualizovaný dne 24.4. a 30.4.2020, včetně informace, že činnost divadelních, tanečních, hudebních a kulturních zařízení bude možné postupně začít obnovovat od 25. května a že bude umožněno cestování občanů EU, kteří vstupují do ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti. K  činnosti divadelních, tanečních, hudebních a kulturních zařízení a festivalů jsou nezbytní i vysoce kvalifikovaní zahraniční spolupracovníci a zaměstnanci (zpěváci, tanečníci, režiséři, scénografové, choreografové, dirigenti, interpreti a další profesionálové), a to již pro období zkoušení. Je nutné, aby pracovníci v kultuře nebyli opomenuti při úpravě režimu vstupu cizinců na naše území, a  to včetně těch, kteří pocházejí ze zemí mimo členské státy EU. Z toho důvodu požádaly obě entity prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka o bližší informace o opatřeních, která plánují pro naposledy jmenovanou skupinu, a dále o bližší informace ohledně ustanovení pro osoby, „jejichž vstup je považován za nezbytný“ a u nichž „lze umožnit vstup na území České republiky i bez předložení potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny“. Dotaz se týká především výkladu „nezbytného vstupu“ a informace, kde je možné absolvovat a zajistit testy. V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byl na “přesně definované podmínky” obnovení divadelního, hudebního a tanečního provozu včetně festivalů dotázán také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dopisy byly odeslány jménem Rady českého střediska ITI a České hudební platformy.

Členky a členové Rady českého střediska ITI: 

 • Eva Salzmannová, prezidentka Českého střediska ITI, Divadelní fakulta Akademie múzických umění
 • Eva Kejkrtová Měřičková  – Asociace profesionálních divadel ČR
 • Ivo Kristián Kubák – Asociace nezávislých divadel
 • Blanka Chládková – Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění 
 • Linda Svidró – Asociace tanečních umělců ČR
 • Marie Kinsky – Vize tance
 • Šárka Maršíková – Cirqueon
 • Radmila Hrdinová – Jednota hudebního divadla
 • Dagmar Bednáriková – ASSITEJ (české středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež)
 • Sylva Pracná – SIBMAS (české středisko Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí)
 • Karel Král – Sdružení českých divadelních kritiků / české středisko AICT (Asociace divadelních kritiků)
 • František Fabián – ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků)
 • Stanislav Doubrava – UNIMA (české středisko Mezinárodní unie loutkářů)
 • Marta Smolíková – individuální členka
 • Yvona Kreuzmannová – individuální členka
 • Adriana Světlíková – individuální členka

Členky a členové České hudební platformy: 

 • Roman Strejček – OSA (Ochranný svaz autorský)
 • Jakub Nový – SAI (Svaz autorů a interpretů)
 • Ludvík Bohman – INTERGRAM 
 • Michal Schmidt – ČAF (Česká asociace festivalů)
 • Petr Blažek – MMF (Mezinárodní fórum hudebních manažerů)
 • Marek Vohralík – FESTAS (Festivalová asociace)
 • Martin Kozumplík – BACH (Brněnská asociace clubové hudby)
 • Jiří Srstka – DILIA (Divadelní, literární, audiovizuální agentura)
 • Václav Luks – SUK (Sdružení umělců klasiky)
 • Roman Dietz – Česká hudební rada 
 • Jana Heřmánková – APPOK (Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury)
 • Petra Žikovská – IFPI (Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu)
 • Alexandr Smutný – Sekce hudební dramaturgie ADA (Asociace dramaturgů v audiovizi)

*Po odeslání dopisů byl upraven pracovní název platformy na Česká obec hudební (ČOH).