Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Otevřený dopis předsedovi vlády a 1. místopředsedovi vlády České republiky o situaci v resortu kultury

Vážený pan 
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 – Malá Strana
PSČ 118 01

Vážený pan 
Jan Hamáček 
1. místopředseda vlády České republiky a ministr vnitra
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 – Malá Strana
PSČ 118 01

V Praze, dne 20. května 2019 

Vážený pane předsedo vlády / Vážený pane 1. místopředsedo vlády, 

Rada českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), který zastupuje oblast profesionálního divadla, tance a nového cirkusu, se znepokojením sledovala kroky ministra kultury ČR pana Antonína Staňka. Rezignaci, kterou pan Staněk oznámil dne 15. května 2019, jsme přivítali. 

Rada Českého střediska ITI nicméně zároveň s politováním konstatuje, že obsazování postu ministra kultury představuje v naší zemi dlouhodobý problém. Do úřadu jsou jmenováni lidé podle politického klíče, nikoli podle odbornosti, respektu a vztahu k umění a kultuře. Časté střídání ministrů a jejich nekompetentnost chronicky konzervuje problémy, jimiž trpí celý sektor. Způsob jednání, které ministerstvo uplatňuje vůči svým přímo podřízeným i podporovaným nezávislým institucím, neodpovídá principům partnerství a spolupráce.

Proto apelujeme na to, aby Ministerstvo kultury ČR vedl odborník, který nedisponuje pouze manažerskými schopnostmi, ale především rozumí kulturnímu sektoru, má vztah ke kulturní scéně, dokáže komunikovat na úrovni a důstojně reprezentovat kulturní hodnoty naší země.

Uvítali bychom, aby se v úřadu objevila osobnost, která by se místo bleskového a řádně neodůvodněného odvolávání ředitelů příspěvkových organizací, věnovala potřebné aktualizaci kulturních strategií a koncepcí, jejich konzultaci s kulturní obcí a řádnému naplňování.

Na závěr je nutné zdůraznit i skutečnost, že Ministerstvo kultury není jediným správcem kultury v České republice. Jeho dlouhodobý špatný příklad následují místní a regionální samosprávy, kde se kulturní obec často potýká s nekompetencí a nekulturním přístupem jejích představitelů. Žádáme, aby byla kultura konečně brána vážně a aby měla důstojné a znalé zástupce i na úrovni výkonné moci.

Vážený pane předsedo vlády, Rada českého střediska ITI si Vám jako platforma pro sdílení informací podstatných pro obor scénická umění dovoluje nabídnout svou expertízu při řešení problematiky rezortu kultury a výběru nového ministra kultury. 

V úctě,

Eva Salzmannová 
Prezidentka českého střediska ITI 

České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (dále jen České středisko ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy. České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Divadelní fakulta AMU, Divadelní fakulta JAMU, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Vize tance, a dále česká střediska Asociace divadelních kritiků, Organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění. České středisko ITI spravuje Institut umění – Divadelní ústav.