Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

Proč potřebujeme plán otevírání kultury: rozhovor s Evou Kejkrtovou Měřičkovou

České středisko ITI vydalo u příležitosti nadcházejícího Světového dne divadla 27. března apel “Chci znát, kdy hrát!” Jedná se o pokračování výzvy ITI “Bez zapojení všech nelze účinně čelit pandemii!”, pod kterou se sešlo rovných 270 podpisů napříč regiony i oblastmi kultury. Požadavek na nastavení stejných protiepidemických pravidel pro všechny rizikové oblasti se v posledních týdnech postupně naplňuje, ale kulturní sektor stále čeká na plán otevírání kultury. Proč je tento plán důležitý právě nyní? Na to odpovídá série rozhovorů, které přináší ITI.

#chciznatkdyhrat

Jak obvykle probíhá plánování v Dejvickém divadle? A jak plánuje své aktivity Asociace profesionálních divadel?

EKM: Plánování v Dejvickém divadle probíhá standardně, jako v ostatních repertoárových divadlech. Pokud má divadlo inscenace jen se svými kmenovými herci, je plánování snazší a rychlejší. Ale vzhledem k tomu, že v mnoha inscenacích DD hrají i hosté, musí divadlo při přípravě hracího plánu nejprve zjišťovat právě jejich možnosti. Pochopitelně ani s domácím souborem to nemusí být až tak jednoduché. Někdy mají herci další práci v oblasti filmu, která je následně důležitá i pro atraktivitu divadla a tam se pak mnohdy musí divadlo ve svých plánech také přizpůsobit, protože filmaři plánují s mnohem větším předstihem. Naopak divadelní zájezdy jsou plánovány jeden až dva roky dopředu. Když to tedy shrnu, plánování je v divadle takové puzzle, kdy i hodiny hrají svou roli a pohybuje se včetně přípravy propagace od tří měsíců do dvou let. 

Ucpanej systém, foto: Milan Chrdle

Co se týká aktivit Asociace profesionálních divadel, tam je plánování o něco snazší. Pravidelné setkávání výboru asociace se domlouvá cca 14 dní až měsíc předem a jednání s vnějším světem probíhá dle potřeby. Setkání se členy asociace pak bývá dvakrát ročně na valné hromadě. Ale v době, jaká je nyní, se výbor “schází” každý týden, případně i častěji a schůzky se všemi členy jsou také četnější  než v době “necovidu”. Doba se totiž chová jak tekuté písky a není nic staršího, než včerejší pravidla. A tak sledovat změny nařízení, předpokládat vývoj situace a účastnit se všech důležitých jednání je nyní hlavní náplní činnosti naší asociace a kdy se co odehraje, nelze v tomto směru zcela naplánovat. Vše se řídí covidem nad námi a je proto třeba být neustále on-line.

Jak by měl podle Vás vypadat protiepidemický systém (PES) či jiný systém hygienických opatření během pandemie?

EKM: Nejsem si jistá, zda má ještě smysl mluvit o systému PES, kterého asi těžko někdo ještě rozdýchá. Ten, který platil, kulhá už na skoro všechny 4 nohy a ten který byl aktualizován v lednu vlastně nikdy nevstoupil v platnost a někde čeká. A mezitím se situace mění a tím pádem ve své navržené podobě už ani platit nemůže. Přišly nové mutace, někteří lidé jsou promoření (ale pozor, důležité je, že zatím jen na omezenou dobu a bezpečnost jedince se posunuje v čase podobně jako DPH) a někteří jsou již očkovaní. A s ničím takovým PES nepočítal. V každém případě, ať se protiepidemický systém jmenuje jakkoliv, měl by vznikat na základě  doporučení příslušných odborníků a neměl by podléhat politickým a ekonomickým tlakům. A měl by být srozumitelně a jednoduše komunikován. Jeden můj známý říká: “Jsem jednoduchý člověk. Vidím pivo, tak ho vypiju.” Tak asi takto srozumitelně  by to mělo být pro všechny vysvětlováno.

Co nyní nejvíc řešíte, proč je důležité mít právě teď k dispozici plán rozvolňování?

EKM: Pro cokoliv v životě je třeba mít plán. Plán zhodnocuje realitu, využívá možnosti a eliminuje nebezpečí. Pochopitelně je možné žít i bez plánu a řešit situace, jak přicházejí, tedy více intuitivně, a nahodile, bez důkladného zvážení okolností. Ale je to náročnější, složitější a většinou rychlá improvizace je i mnohem dražší. Navíc se obtížněji komunikuje. A protože všechno kolem nás stojí peníze, je velmi špatné nechat běh věcí bez plánu, kdy se finanční náklady mohou vynakládat zbytečně a neúčelně. Proto nyní chceme znát plán. Chceme, aby si každý mohl sám odhadnout dle zveřejňovaného vývoje situace, jak má plánovat, kdy a kde vynakládat prostředky na přípravu. Nyní by asi mělo být zásadně řešeno, jak skloubit dohromady masivní testování zaměstnanců s možným rozvolňováním. Testování by tedy nemělo sloužit jen k zachování pracovního výkonu, ale mohlo by být i pomyslnou vstupenkou do normálního života. A i na to by měl být plán, dříve, než se s testováním ze dne na den přišlo, ale bez další návaznosti. 

​Rozhovor pro české středisko ITI vedl Antonín Brinda

foto: Alena Hrbková

Eva Kejkrtová Měřičková po ukončení studií na Divadelní fakultuě AMU byla  zakladatelkou dnes již neexistujícího klubu DELTA v Praze 6. V roce 1990 byla kooptována do zastupitelstva MČ Praha 6. Jako bývalá ředitelka Obvodního kulturního domu, založila pod jehož hlavičkou v roce 1992 Dejvické divadlo, které vedla do roku 2019.  Po odchodu do důchodu zůstává v Dejvickém divadle na pozici odborné poradkyně a je členkou správní rady Dejvického divadla. V době aktivního vedení Dejvického divadla byla místopředsedkyní Asociace profesionálních divadel, kde nyní vykonává funkci výkonné ředitelky. Od roku 2013 je členkou sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů a členkou Rady českého střediska ITI. Současně vykonává funkci členky Garanční rady Národního divadla a členky dozorčí rady Činoherního studia Ústí nad Labem. V rámci svých dalších aktivit pracuje v rámci  různých grantových komisí či pracovních skupin při MK ČR nebo HM Praha. V letech 2002 – 2008 působila jako pedagog na katedře produkce DAMU. V roce 2016 byla obdržela čestné občanství Městské části Praha 6. Je vdaná, má dvě dcery a čtyři vnoučata.