Mezinárodní divadelní ústav

ITI

Mezinárodní divadelní ústav

International Theatre Institute

L‘Institut International du Théâtre

image/svg+xml

ITI apeluje na zahrnutí kultury do Národního plánu obnovy

V souvislosti s Usnesením o kulturním oživení Evropy 2020/2708 (RSP) a doporučení při využití nástrojů podpory oživení „Next Generation EU“ vyzval v září tohoto roku Evropský parlament Komisi a členské státy, aby vyčlenily podle svých specifických potřeb alespoň 2 % na podporu oživení a odolnosti pro kulturní a tvůrčí odvětví  z plánu podpory „Next Generation EU“. České středisko ITI jako zastřešující platforma pro česká scénická umění se proto společně s profesními ogranizacemi z dalších oborů v souvislosti s tímto doporučením obrátilo na Ministerstvo průmyslu a obchodu s dotazem, jak jsou tato doporučení zohledněna v Národním plánu obnovy předkládaném vládě a v jaké výši a jak budou prostředky z tohoto fondu použity pro pomoc na obnovu kulturního sektoru postiženého omezeními v důsledku pandemie Covid 19 (kompletní znění dopisu zde).

Dle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu zde dne 27.10.2020 bylo ve verzi Národního plánou obnovy předaného předsedou vlády ČR ke konzultaci předsedkyni Evropské komise 14.10.2020 na komponentu 1.6 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, která je v gesci Ministerstva kultury, vyčleněno 2,5 mld. V rámci této komponenty navrhlo MK iniciativy například pro investiční projekty pro divadla, modernizaci kulturních institucí, zvyšování odbornosti a síťování v kulturním a kreativním sektoru, financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních projektů, vznik komunikační platformy v oblasti kulturního a kreativního průmyslu, kreativní vouchery nebo mapování KKP na národní úrovni.

V dopise, který v reakci na vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, zaslalo české středisko ITI premiérovi, vyjádřili jeho členové vážnou obavu, že kvůli tomu, že příprava komponenty 1.6 neprošla odbornou, natož veřejnou diskuzí, nebylo Ministerstvo průmyslu a obchodu schopno zahrnout potřebné akce, které by nejen řešily dlouhodobě indikované potřeby sektoru, ale zejména aktuální dopady opatření v souvislostí s Covid-19. Vzhledem k tomu, že předpokládaný rozpočet Národního plánu obnovy na dotace činí 182 mld. Euro, a dalších 405 mld. CZK bude možno čerpat na půjčky, nedosahuje prozatím vyčleněná částka v NPO žádoucí podíl 2% pro kulturní a kreativní sektor. K dopisu se připojily také profesní organizace z dalších oborů jako Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká obec hudební, Svaz autorů a interpretů, Asociace hudebních festivalů ČR a Česká asociace festivalů.

Kontakt pro zájemce o připojení se k této iniciativě českého střediska ITI: czechcentre.iti@gmail.com.